Uanset hvor godt din virksomhed er styret, kan en krise godt forekomme. Dette resulterer i tilbageslag hos kunder og reduceret salg, hvilket påvirker virksomhedens fortjenstmargen og yderlige pletter dets troværdighed. Selv de størst og mest velrenommerede virksomheder er ikke immune over for sådan en virkelighed. Det vigtigste at forholde sig til er kommunikationen.

Den rette krisekommunikation

Den rette kommunikation er alfa og omega. Dette referer til det første og sidste bogstav i det græske alfabet og omfatter alt. Det betegner derfor at man skal tage stilling til både begyndelsen af krisen og resultatet af krisen, men også hver ting ind imellem, som kan have en effekt på hvordan man bedst håndterer, hvad der er sket.  En af styrkerne ved denne slags kommunikation er, at man arbejder både for at etablere en god slutning på krisen og for at få den gode virksomhedsidentitet tilbage på rette spor, men også på at finde ud af hvorfor krisen startede og hvordan man kan forhindre at lignende sker i fremtiden. Når man kommunikerer, er det betydningsbærende at være dirigerende og kommanderende, sådan at der ikke er nogen, som er i tvivl om hvad næste skridt er.  Der er selvfølgelig forskellige trin for at vedligeholde et firma i en krise, men først skal man vurdere hvilken slags krise det er. Økonomisk, personale, organisatorisk, teknologisk og naturlig er alle sammen eksempler på kriser som kan ramme, hvor man skal have klar kommunikation.

Hvorfor er den rette krisekommunikation vigtig?

Den strategiske rolle under en krise er at stabilisere og fremme organisationen ved at inspirere tillid. Klar, ensartet kommunikation er afgørende for at opretholde forretningskontinuitet og komme sig ovenpå krisen. Mens det ikke er muligt at styre en krise, er det muligt at styre kommunikation. Krisehåndtering kan defineres bredt som indsamling, behandling og formidling af information, der er essentielt for at tackle en situation. Det henviser både til intern færdsel og for det mellem selve organisationen og interessenterne sammen med offentligheden før, under og efter krisen. Gode kommunikationsevner er bestemmende for at give andre og dig selv mulighed for at forstå oplysninger mere præcist og hurtigt. I modsætning hertil fører dårlig kommunikation hyppigt til misforståelse og frustration, hvilket er derfor alfa og omega virker fremragende, da man undersøger alt og garanterer at det hele er under kontrol.

Forberedelse

Af samme grunde som brandmænd laver prøveøvelser, er det vigtigt at være forberedt. For at forebygge krise er der foranstaltninger, som er truffet med hensyn til at reducere hvor hårdt krisen rammer. Målet med denne slags beredskab er at mindske indvirkning på virksomheden og de ansatte. Det sikrer, at alle ved, hvem der gør hvad og hvordan man handler. Identifikation af det centrale kommunikationsteam og talsmænd hjælper også med at forhindre, at medarbejderne reagerer med oplysninger, der yderligere kaster et negativt lys på virksomheden, som kan blive skadeligt. Dette er noget, som alle ledere ved er vigtigt og når de kommunikerer med gennemsigtighed og empati, hjælper det folk med at tilpasse sig de konstant ændrende forhold, som en krise medfører.